找回密碼

藍光電影網

查看: 547|回復: 9
打印 上一主題 下一主題

[10bit.HDR] 超人之死 Superman.Doomsday.2007.2160p.UHD.BluRay.X265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.5.1-AViATOR 5.68GB

[復制鏈接]

 成長值: 1795

跳轉到指定樓層
1#
發表于 2019-10-4 00:00:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式


譯 名 超人之死
片 名 Superman Doomsday
年 代 2007
產 地 美國
類 別 劇情 / 動作 / 動畫 / 冒險
語 言 英語 / 英語 / 西班牙語
上映日期 2007-09-18
IMDb評分  7.0/10 from 18504 users
IMDb鏈接  http://www.imdb.com/title/tt0934706
豆瓣評分 6.5/10 from 2009 users
豆瓣鏈接 https://movie.douban.com/subject/2255890/
片 長 75分鐘
導 演 勞倫·蒙哥馬利 Lauren Montgomery / 布魯斯·提姆 Bruce W. Timm
主 演 亞當·鮑德溫 Adam Baldwin
   安·海切 Anne Heche
   詹姆斯·馬斯特斯 James Marsters


標 簽 動畫 | DC | 美國 | 超人 | 科幻 | 超級英雄 | 2007 | 漫畫改編

簡 介  

 故事旁白從雷克斯·路瑟開始,描述超人所作的英雄事跡及形象。雷克斯描述超人作為一個地球上的神,但堅持說“該來的時候,甚至是神也必須要死”。
露易絲·蓮恩和超人正在浪漫的約會,但露意絲對他們的關系安排并不滿意。超人堅持認為,兩人的關系只能隱密地在孤獨堡壘中度過。他還沒有向他透露自己真實身份是克拉克·肯特,盡管露意絲已經開始懷疑。
另一方面雷克斯公司挖掘到一艘太空船,當工人正在執行挖掘的工作時不小心將基因改造的兇殘怪物末日殺手釋放。末日殺手將工人們全數殺害后一步步走到了都市,一路上將鹿、狗、狗的主人全都殺死。橫沖直撞的末日殺手到達大都市后隨即被超人發現,兩人并展開大戰。最后超人全力抓著它從高空直落撞擊地面,露易絲與同事吉米·奧爾森告訴受重傷的超人已成功打倒敵人,但超人也因受傷過重而斷了氣。
世界集體哀悼他們倒下的英雄,并在公園建立了超人的紀念碑。后來雷克斯將他的女助理一槍殺死以確保再也沒人知道雷克斯公司和末日殺手的出現有關。后來吉米對超人的死相當難過,意外地到了其他大間的報社上班。超人死后,犯罪率增加,玩具人操控著巨大機械蜘蛛并挾持了一輛戴滿小孩的校車在屋頂上,露易絲決定將人質救出,便獨自前往,但在遇到危機時,超人意外地及時出現制伏了玩具人。露易絲開心地和復活的超人一吻,后來超人的養母瑪莎感到質疑為什么他沒有打電話回家,露易絲也認為超人有點奇怪。
后來透露其實復活的超人是雷克斯制造的克隆人,雷克斯在超人與末日殺手一戰時采集了前者的血液,因此復制超人只聽命于雷克斯。后來雷克斯將復制超人引到了一間有紅色太陽光的房間,并戴上氪石的手套不斷打擊他藉以發泄。打完后雷克斯便前去看他私自挖出的超人本尊尸體。但實際上超人還活著,并偷偷地被超人的機器人助手移到孤獨堡壘中恢復。
復制超人在看到逃獄后的玩具人殺死了一名4歲的女孩的報導時,性格突然變得灰暗,即刻前去把玩具人殺掉,此作法使得周遭的人感到奇怪,警察也開始追捕他,露易絲認為他不是真的超人。后來露意絲和吉米發現了雷克斯想要復制超人大軍的計劃,在雷克斯正打算將兩人解決時,突然復制超人出面幫助了兩人且還將所有的復制超人試管全數破壞,因為復制超人自行將自己體內含鉛的氪石拿出使得雷克斯無法控制他。
另一方面真正的超人在機器人助手的幫助下漸漸恢復力量,但后來聽到有關軍隊和復制超人開戰的消息便即時前往,但因力量只恢復了六成,機器人給他穿上了黑色的太陽超人裝并將氪石槍交給超人。后來超人便和復制超人展開對戰,超人的氪石槍被打飛至遠處,超人持續處于下風,露易絲將氪石槍撿起并打算射復制超人時被對方破壞了槍,但氪石罐掉了出來。復制超人在石油地打倒超人時將一旁的紀念碑舉起打算了結對方,超人用熱力射線將黏于復制超人胸口的氪石罐打破冒出了大量的氪氣體,復制超人因此敗北。臨死前,他告訴超人要保護人民。露易絲確定了他是真正的超人并親吻了他,同時也贏得大家的信賴。
超人在露易絲的公寓,發現她的文章“復活”拼錯,并戴上眼鏡證明自己就是克拉克,露易絲便高興地擁抱他。在雷克斯公司,雷克斯先前被復制超人打成重傷,但仍活著敘述歷史已經證明,神可以死,但他們還可以回到從死里復活。他對自己微笑、沉思,可能又再想要如何摧毀超人。

 1. Video
 2. ID                                       : 1
 3. Format                                   : HEVC
 4. Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
 5. Format profile                           : Main [email protected]@High
 6. HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
 7. Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
 8. Duration                                 : 1 h 17 min
 9. Bit rate                                 : 6 842 kb/s
 10. Width                                    : 3 840 pixels
 11. Height                                   : 2 160 pixels
 12. Display aspect ratio                     : 16:9
 13. Frame rate mode                          : Constant
 14. Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
 15. Color space                              : YUV
 16. Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
 17. Bit depth                                : 10 bits
 18. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.034
 19. Stream size                              : 3.71 GiB (66%)
 20. Writing library                          : x265 3.1+20-913823aa15cd:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 10bit
 21. Encoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=20 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2160 / interlace=0 / total-frames=111783 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=1 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(40000000,50) / cll=877,272 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00
 22. Default                                  : Yes
 23. Forced                                   : No
 24. Color range                              : Limited
 25. Color primaries                          : BT.2020
 26. Transfer characteristics                 : PQ
 27. Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
 28. Mastering display color primaries        : Display P3
 29. Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
 30. Maximum Content Light Level              : 877 cd/m2
 31. Maximum Frame-Average Light Level        : 272 cd/m2

 32. Audio
 33. ID                                       : 2
 34. Format                                   : DTS XLL
 35. Format/Info                              : Digital Theater Systems
 36. Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
 37. Codec ID                                 : A_DTS
 38. Duration                                 : 1 h 17 min
 39. Bit rate mode                            : Variable
 40. Bit rate                                 : 3 450 kb/s
 41. Channel(s)                               : 6 channels
 42. Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
 43. Sampling rate                            : 48.0 kHz
 44. Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
 45. Bit depth                                : 24 bits
 46. Compression mode                         : Lossless
 47. Stream size                              : 1.87 GiB (33%)
 48. Language                                 : English
 49. Default                                  : Yes
 50. Forced                                   : No

 51. Text
 52. ID                                       : 3
 53. Format                                   : PGS
 54. Muxing mode                              : zlib
 55. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 56. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 57. Duration                                 : 1 h 14 min
 58. Bit rate                                 : 27.3 kb/s
 59. Count of elements                        : 1568
 60. Stream size                              : 14.5 MiB (0%)
 61. Language                                 : English
 62. Default                                  : No
 63. Forced                                   : No

 64. Menu
 65. 00:00:00.000                             : :Chapter 01
 66. 00:03:11.191                             : :Chapter 02
 67. 00:06:27.178                             : :Chapter 03
 68. 00:08:52.365                             : :Chapter 04
 69. 00:15:56.539                             : :Chapter 05
 70. 00:21:54.146                             : :Chapter 06
 71. 00:24:19.291                             : :Chapter 07
 72. 00:28:10.188                             : :Chapter 08
 73. 00:30:57.022                             : :Chapter 09
 74. 00:32:41.209                             : :Chapter 10
 75. 00:34:28.233                             : :Chapter 11
 76. 00:37:23.867                             : :Chapter 12
 77. 00:40:36.726                             : :Chapter 13
 78. 00:43:43.454                             : :Chapter 14
 79. 00:48:03.923                             : :Chapter 15
 80. 00:54:03.907                             : :Chapter 16
 81. 01:01:28.560                             : :Chapter 17
 82. 01:09:54.440                             : :Chapter 18
 83. 01:13:20.187                             : :Chapter 19
 84. 01:14:40.976                             : :Chapter 20
復制代碼

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群
收藏收藏
開通VIP免費下載本站所有資源---點這里
新手必看:資源下載常見問題---點這里
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2019-10-4 08:55:01 | 只看該作者
樓主發貼辛苦了,謝謝樓主分享!我覺得藍光電影網是注冊對了!
開通VIP免費下載本站所有資源---點這里
新手必看:資源下載常見問題---點這里
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2019-10-4 14:08:40 | 只看該作者

樓主,大恩不言謝了!藍光電影網是最棒的!
開通VIP免費下載本站所有資源---點這里
新手必看:資源下載常見問題---點這里
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2019-10-4 18:01:10 | 只看該作者
好好好好!!!!!!!!!!!!!!!!
開通VIP免費下載本站所有資源---點這里
新手必看:資源下載常見問題---點這里
回復

使用道具 舉報

5#
發表于 2019-10-4 18:24:43 | 只看該作者
,超人不會死。。。
開通VIP免費下載本站所有資源---點這里
新手必看:資源下載常見問題---點這里
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2019-10-5 08:18:49 | 只看該作者
樓主發貼辛苦了,謝謝樓主分享!我覺得藍光電影網是注冊對了!
開通VIP免費下載本站所有資源---點這里
新手必看:資源下載常見問題---點這里
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2019-10-5 09:23:55 | 只看該作者

我看不錯噢 謝謝樓主!藍光電影網越來越好!
開通VIP免費下載本站所有資源---點這里
新手必看:資源下載常見問題---點這里
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2019-10-5 14:20:30 | 只看該作者

QQ7711-41361 銷 售 學-=生-=妹  良=-家,性=-息  服=-務-=給=-力,安=全-可=靠QQ7711-41361 銷 售 學-=生-=妹  良=-家,性=-息  服=-務-=給=-力,安=全-可=靠QQ7711-41361 銷 售 學-=生-=妹  良=-家,性=-息  服=-務-=給=-力,安=全-可=靠QQ7711-41361 銷 售 學-=生-=妹  良=-家,性=-息  服=-務-=給=-力,安=全-可=靠QQ7711-41361 銷 售 學-=生-=妹  良=-家,性=-息  服=-務-=給=-力,安=全-可=靠QQ7711-41361 銷 售 學-=生-=妹  良=-家,性=-息  服=-務-=給=-力,安=全-可=靠QQ7711-41361 銷 售 學-=生-=妹  良=-家,性=-息  服=-務-=給=-力,安=全-可=靠QQ7711-41361 銷 售 學-=生-=妹  良=-家,性=-息  服=-務-=給=-力,安=全-可=靠QQ7711-41361 銷 售 學-=生-=妹  良=-家,性=-息  服=-務-=給=-力,安=全-可=靠QQ7711-41361 銷 售 學-=生-=妹  良=-家,性=-息  服=-務-=給=-力,安=全-可=靠QQ7711-41361 銷 售 學-=生-=妹  良=-家,性=-息  服=-務-=給=-力,安=全-可=靠QQ7711-41361 銷 售 學-=生-=妹  良=-家,性=-息  服=-務-=給=-力,安=全-可=靠QQ7711-41361 銷 售 學-=生-=妹  良=-家,性=-息  服=-務-=給=-力,安=全-可=靠QQ7711-41361 銷 售 學-=生-=妹  良=-家,性=-息  服=-務-=給=-力,安=全-可=靠QQ7711-41361 銷 售 學-=生-=妹  良=-家,性=-息  服=-務-=給=-力,安=全-可=靠


開通VIP免費下載本站所有資源---點這里
新手必看:資源下載常見問題---點這里
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2019-10-5 18:27:01 | 只看該作者
樓主發貼辛苦了,謝謝樓主分享!我覺得藍光電影網是注冊對了!
開通VIP免費下載本站所有資源---點這里
新手必看:資源下載常見問題---點這里
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2019-10-5 21:07:38 | 只看該作者
感謝分享,感謝分享
開通VIP免費下載本站所有資源---點這里
新手必看:資源下載常見問題---點這里
回復 支持 反對

使用道具 舉報

懶得打字嘛,點擊右側快捷回復 【右側內容,后臺自定義】
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即加入

本版積分規則

現在加入藍光電影網,注冊一個賬號

QQ| 手機版|小黑屋| 藍光電影網 |網站地圖

Copyright © 2015-2019 Comsenz Inc.  Template by 藍光電影論壇 All Rights Reserved.

Powered by 藍光電影網 X3.4

特別聲明:本站所有資源均由網上收集而來,版權歸原影音公司所有,如果侵犯了你的權益,請通知我們,我們會及時刪除侵權內容.

快速回復 返回頂部 返回列表
北京pk10历史开奖直播